Escola Infantil - Pañolín Rompenubes - Allariz
 
 
Información


Escola On-Line

Actualidade

Escola Infantil
"Pañolín Rompenubes"

Rúa Hospital
32660 ALLARIZ - Ourense
Tlf. 988 44 02 19
escolainfantil@allariz.com


Información » Áreas e Metodoloxía

Áreas e Metodoloxía

ÁREAS DE TRABALLO

  • COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL: o corpo e a propia imaxe, o xogo e o movemento, a vida cotiá e o coidado dun mesmo,…

  • COÑECEMENTO DO CONTORNO: a vida en sociedade, os grupos sociais, as normas, os obxectos, os animais e as prantas,…

  • LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN: a linguaxe oral, a expresión plástica, musical e corporal,…

ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS

  1. Ambiente de aprendizaxe: espacios, materiais e tempos organizados de xeito que favorezan a construcción do coñecemento e o desenvolvemento da autonomía persoal.

  2. Relación con contorno: principais axentes do medio social: a escola e a familia. Escola libre de todo tipo de discriminacións por razón de sexo, raza, costumes, relixión ou calquer tipo de limitación física ou psíquica.

  3. Carácter globalizado da aprendizaxe: Visión global do mundo, un mesmo obxectivo pode ser abordado dende as distintas áreas de traballo. Fundamental: as rutinas e o xogo como instrumentos de aprendizaxe.

  4. Individualización do traballo educativo: Atención ás características individuais de cada crianza para acadar aprendizaxes significativas. Igualdade de oportunidades.

  5. Desenvolvemento de potencialidades: sensoriomotrices, intelectuais, sociais, afectivas e lingüísticas.

  6. Interacción social: construcción de novos vínculos afectivos: equilibrio e seguridade emocional na escola.

  7. Avaliación: da evolución e desenvolvemento das crianzas, da planificación educativa, da organización dos tempos, do traballos dos equipos educativos e da interrelación coas familias e a comunidade.

 

 
(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting